Navigace

Obsah

.

 Vedení školy

 

Mgr. Jana Sejnová, ředitelka školy

info@specialni-skola.cz

 

Mgr. Ida Růžičková, zástupkyně ředitelky pro základní školu speciální

ruzickova@specialni-skola.cz

 

Markéta Khůnová, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

khunova@specialni-skola.cz

 

Marie Grimlová, bývalá ředitelka školy

grimlova@specialni-skola.cz

.

 Pedagogičtí pracovníci ZŠS

 

Mgr. Taťána Čiháková, učitelka I. třídy základní školy speciální

cihakova@specialni-skola.cz

 

Mgr. Ida Růžičková, učitelka II. třídy základní školy speciální, zástupkyně ředitelky pro základní školu speciální

ruzickova@specialni-skola.cz

 

Ivana Maršálková, učitelka III. třídy základní školy speciální

marsalkova@specialni-skola.cz

 

Mgr. Martina Vondráčková, učitelka IV. třídy základní školy speciální

vondrackova@specialni-skola.cz

 

Mgr. Lucie Škubová, učitelka V. třídy základní školy speciální

skubova@specialni-skola.cz

 

Hana Krátilová, vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga

kratilova@specialni-skola.cz

 

Lenka Přibilová, vychovatelka ve ŠD, asistentka pedagoga

pribilova@specialni-skola.cz

 

Ilona Vrkoslavová, asistentka pedagoga

vrkoslavova@specialni-skola.cz

 

Iveta Nováková, asistentka pedagoga

novakova@specialni-skola.cz

 

Jakub Růžička, asistent pedagoga

ruzicka@specialni-skola.cz

 

Jindřiška Grimlová, asistentka pedagoga

j.grimlova@specialni-skola.cz

 

Romana Zehová, asistentka pedagoga

zehova.r@specialni-skola.cz

 

Stanislav Sedlmajer, asistent pedagoga

sedlmajer@specialni-skola.cz

 

Šárka Náhlovská, asistentka pedagoga

nahlovska@specialni-skola.cz

 

Štěpánka Wenzlová, asistentka pedagoga

wenzlova@specialni-skola.cz

 

Yvona Vaňková, asistentka pedagoga

vankova@specialni-skola.cz

.

 Pedagogičtí pracovníci MŠ

 

Lucie Vitvarová, DiS., učitelka speciální třídy MŠ

vitvarova@specialni-skola.cz

 

Andrea Živnůstková, učitelka speciální třídy MŠ

zivnustkova@specialni-skola.cz

 

Markéta Khůnová, učitelka v 1. třídě MŠ, zástupkyně ředitelky pro MŠ

khunova@specialni-skola.cz

 

Lenka Krausová, učitelka v 1. třídě MŠ

krausova@specialni-skola.cz

 

Lucie Březáková, učitelka v 2. třídě MŠ

brezakova@specialni-skola.cz

 

Tereza Hadrbolcová, učitelka v 2. třídě MŠ

hadrbolcova@specialni-skola.cz

 

Magda Mlčkovská, učitelka ve 3. třídě MŠ

mlckovska@specialni-skola.cz

 

Šárka Kobrlová, učitelka ve 3. třídě MŠ

kobrlova@specialni-skola.cz

 

Mgr. Karolína Klimperová, učitelka ve 4. třídě  MŠ

klimperova@specialni-skola.cz

 

Nikola Štěrbová, učitelka ve 4. třídě MŠ

sterbova@specialni-skola.cz

 

Daniela Cáderová, asistentka pedagoga ve speciální třídě MŠ

caderova@specialni-skola.cz

 

Bc. Kateřina Fialová, učitelka speciální třídy MŠ - na rodičovské dovolené

Jaroslava Danišíková, učitelka MŠ - na rodičovské dovolené

Miroslava Kvolková, učitelka MŠ - na rodičovské dovolené

.

 Provozní zaměstnanci

 

Ilona Kubátová, hospodářka

kubatova@specialni-skola.cz

 

Jana Vávrová, vedoucí školní jídelny

vavrova@specialni-skola.cz

 

Monika Vávrová, vedoucí kuchařka

 

Blanka Krulišová, kuchařka

 

Pavlína Blahová, kuchařka

 

Edita Bohuslavická, správní zaměstnanec

 

Tereza Majerová, správní zaměstnanec

 

Ivana Převrátilová, správní zaměstnanec

 

Marcela Babinčáková, správní zaměstnanec

 

Milan Kratochvíl, školník