Menu
ZŠ Speciální a MŠ Palachova Chomutov
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

Webové stránky se upravují.

Provoz a stravné

 

 MŠ

 

Provoz v MŠ 6:00 - 16:15 hod.

Od 6:00 je provoz ve 3. pavilonu v přízemí (3. třída).

Konečná služba do 16:15 je vždy určena pro školní rok dle podmínek MŠ.

 

 Školkovné:

 Celodenní provoz pro děti od 3 - 5 let činí 300,-Kč. Od září 2021 dojde k navýšení platby na 400 Kč.

Školkovné neplatí děti, které absolvují povinnou předškolní docházku (ani děti s odloženou školní docházkou). Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. věku 5 let.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 ... ZDE.

V době letních prázdnin je mateřská škola uzavřena po dobu cca 7 týdnů.

Přesné datum bude vždy upřesněno během dubna.

 

V souvislosti se změnou vyhlášky 1072005 Sb., kterou mění vyhláška 272/2021 ze dne 17. 7. 2021 je výše stravného následující:

Výše stravného od 1. 9. 2021:

Strávníci 3 - 6 let Ranní přesnídávka 9,- Kč
  Oběd 24,- Kč
  Svačina 9,- Kč
Celkem:   42,- Kč
     
Strávníci 7 let Ranní přesnídávka 9,- Kč
  Oběd 28,- Kč
  Svačina 9,- Kč
Celkem:   46,- Kč
     
Pitný režim v hodnotě 4,- Kč zakalkulován v ceně oběda.

 

číslo účtu pro platbu stravného a školkovného: 107-8421380247/0100

 

 ZŠS

 

Provoz ve školní družině 7:00 - 15:00 hod. v jednotlivých třídách pavilonu školy.

Úhrada za školní družinu činí 100,-Kč.

  

Výše stravného od 1. 9. 2021:

Strávníci 7 - 10 let Svačina 9,- Kč
  Oběd 28,- Kč
Celkem:   37,- Kč
     
Strávníci 11 - 14 let Svačina 12,- Kč
  Oběd 32,- Kč
Celkem:   44,- Kč
     
Strávníci 15 a více let Svačina 12,- Kč
  Oběd 35,- Kč
Celkem:   47,- Kč

 

č. účtu pro platbu stravného a školní družiny: 107-8421380247/0100

 

Prázdniny ve školním roce 2021/2022:

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: pondělí 21. února - neděle 27. února 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 - středa 31. srpna 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 
začne ve čtvrtek 1. září 2022.
 

 

 

ZŠS

Úřední hodiny

ředitelka školy:
středa 
12:30 - 14:30

zástupkyně ředitelky:
lichý týden - pondělí 
12:30 - 14:30
sudý týden - úterý 
12:30 - 14:30

ekonomka školy:
denně 
7:00 - 10:00

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naše škola je zapojena do projektu Přírodní zahrady. Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a prostřednictvím Nadačního fondu Tesco je naše škola zapojena do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Můžeme se tak těšit na nové vodní prvky do naší zahrady.


Nadační fond TESCO

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Šablony III

Sponzoři a partneři