Menu
ZŠ Speciální a MŠ Palachova Chomutov
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

Webové stránky se upravují.

 

.

 

.Do mateřské školy je přijímáno k předškolnímu vzdělávání 115 dětí ve 4 třídách, z toho je jedna třída  pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami. V této třídě jsou i děti s kombinací vad. Všechny  třídy jsou věkově smíšené, ale převažuje vždy jedna věková skupina. S dětmi pracují ve všech třídách vždy 2 učitelky. Ve třídě pro děti s individuálními vzdělávacími potřebami, pracuje kromě 2 učitelek i asistentka pedagoga. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem Poznávám sám sebe, poznávám svět. Všechny třídy pracují podle vlastních  Třídních vzdělávacích programů, vycházejících ze Školního vzdělávacího programu. Vybavení všech tříd je moderní, odpovídá potřebám dětí a umožňuje všestranný rozvoj dítěte. Velká pozornost je věnována individuálnímu rozvoji každého dítěte, jako jedinečné osobnosti, je respektováno jeho osobní tempo, vývojové zvláštnosti a tradice rodiny.

K mateřské škole patří také sauna, bazén a velká zahrada s herními prvky, mlhovišti, chatkami a pískovišti. Saunování má více jak dvacetiletou tradici a je nedílnou součástí života  mateřské školy.

 

Pěvecký sbor KlíčekPěvecký sbor Klíček

V mateřské škole působí od roku 1990 dětský pěvecký sbor, který se jmenuje Klíček. Nejznámější aktivitou tohoto pěveckého sboru bylo Májové zpívání - přehlídka dětských pěveckých sborů okresu Chomutov. Naše mateřská škola byla pořadatelem deseti ročníků Májového zpívání a během deseti let díky této akci začaly vznikat pěvecké sbory i na dalších mateřských školách.

V současné době má sbor mnoho aktivit a vystupuje na vernisážích a kulturních a společenských akcích.

Chomutovské Vánoce

Úřední hodiny

ředitelka školy:
středa 
12:30 - 14:30

zástupkyně ředitelky:
lichý týden - pondělí 
12:30 - 14:30
sudý týden - úterý 
12:30 - 14:30

ekonomka školy:
denně 
7:00 - 10:00

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naše škola je zapojena do projektu Přírodní zahrady. Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a prostřednictvím Nadačního fondu Tesco je naše škola zapojena do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Můžeme se tak těšit na nové vodní prvky do naší zahrady.


Nadační fond TESCO

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Šablony III

Sponzoři a partneři