Menu
ZŠ Speciální a MŠ Palachova Chomutov
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace

Webové stránky se upravují.

COVID-19

COVID - 19

 

Vážení rodiče,

Pokud se ve Vaší rodině prokáže nákaza na COVID-19 a Vaše dítě navštěvovalo MŠ nebo ZŠS, ihned nás, prosím, informujte!

V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování a především místní epidemiologickou situaci.

Mgr. Jana Sejnová, ředitelka školy

.

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠS SE PROVÁDÍ 1X TÝDNĚ (VŽDY V PONDĚLÍ).

NENÍ-LI ŽÁK V PONDĚLÍ PŘÍTOMEN, PROVEDE SE TEST V DEN JEHO PŘÍCHODU DO ŠKOLY.

K TESTOVÁNÍ POUŽÍVÁME SINGCLEAN TESTY. 

Instruktážní VIDEO k testování ... ZDE.

Instruktážní LETÁK k testování ... ZDE.

Podrobné informace k testování ve školách ... ZDE.

Testování bude probíhat za aktivní účasti rodičů (testování budou provádět rodiče, nikoli paní učitelka).

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol ... ZDE.

 

MŠ JE OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI BEZ OHLEDU NA VĚK. DĚTI V MŠ SE JIŽ NETESTUJÍ.

.

S ÚČINNOSTÍ OD 3. 5. 2021 SE BUDE ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ PROVÁDĚT 1X TÝDNĚ (VŽDY V PONDĚLÍ).

NEBUDE-LI DÍTĚ/ŽÁK PŘÍTOMEN V DEN TERMÍNU TESTOVÁNÍ, PROVEDE SE TEST V DEN JEHO PŘÍCHODU DO ŠKOLY/ŠKOLKY.

K TESTOVÁNÍ BUDEME POUŽÍVAT SINGCLEAN TESTY.

Instruktážní VIDEO k testování ... ZDE.

Instruktážní LETÁK k testování ... ZDE.

.

TESTOVÁNÍ V PALACHOVCE - MANUÁL PRO RODIČE ... ZDE.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V PALACHOVCE ... ZDE.

INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK MŠMT K TESTOVÁNÍ ... ZDE.

LETÁK MŠMT K TESTOVÁNÍ PRO RODIČE ... ZDE.

VIDEO MŠMT K POSTUPU TESTOVÁNÍ ... ZDE.

.

Od pondělí 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční výuka

• v základní škole speciální pro všechny žáky

• v mateřské škole pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci)

• péče o děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese ... seznam profesí ZDE.

Podmínkou účasti na vzdělávání je absolvování antigenních testů 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Jde o Lepu testy, které se provádí stěrem z přední části nosu. Testování bude probíhat za aktivní účasti rodičů (testování budou provádět rodiče, nikoli paní učitelka).

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol ... ZDE.

.

Na základě usnesení Vlády ČR je od 1. 3. 2021 základní škola speciální i mateřská škola DO ODVOLÁNÍ uzavřena.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace k ošetřovnému a formulář, který vyplníte a předáte zaměstnavateli najdete ZDE.

.

Od čtvrtka 4. 2. 2021 budou obě třídy MŠ v pavilonu B (1. třída MŠ Kotátka a 2. třída MŠ Motýlci) opět otevřeny pro všechny děti (i pro děti bez testu na COVID-19).

.

V pondělí 1. 2. 2021 budou opět otevřeny třídy MŠ v pavilonu B (1. třída MŠ Kotátka a 2. třída MŠ Motýlci) pro děti s negativním testem na COVID-19. Rodiče ráno ukáží paní učitelce SMS nebo lékařské potvrzení.

.

Z důvodu dalšího laboratorně pozitivně testovaného zaměstnance, který byl v kolektivu v termínu od 15. 1. 2021 do 20. 1. 2021, došlo k posunutí předpokládaného termínu obnovení provozu dvou tříd MŠ v pavilonu B a to na pondělí 1. 2. 2021 – pro děti s negativním testem, 4. 2. 2021 pro děti bez testu.

.

Všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, je nařízeno karanténní opatření ve smyslu §2 odst.7 zákona č.258/2000 Sb., v minimální délce 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Tj.:

  • v 1. třídě Koťátka – děti, které chodily do školky do pátku 15. 1. 2021

 

  • ve 2. třídě Motýlci – děti, které chodily do školky do středy 13. 1. 2021

 

Osoby/zákonní zástupci dětí, kterým bylo nařízeno karanténní opatření,  se telefonicky obrátí na svého praktického lékaře (dětského lékaře) a dle zdravotních potíží jim bude proveden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění COVID – 19 se karanténní opatření po 10 dnech ukončí.

 

V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob bude ukončeno bez provedeného testu za 14 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID-19 nařídila od 20. 1. 2021 uzavření dvou tříd v pavilonu B (1. třída MŠ Kotátka, 2. třída MŠ Motýlci) v Základní škole speciální a Mateřské škole, Chomutov - na úseku Mateřské školy.

Prosím, sledujte webové stránky školy. Jejich prostřednictvím budete informováni o dalším postupu a o datu znovuotevření tohoto pavilonu.

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje o uzevření části objektu MŠ ... ZDE.

Informace o žádosti o ošetřovné ... ZDE.

 

 

ZŠS

Úřední hodiny

ředitelka školy:
středa 
12:30 - 14:30

zástupkyně ředitelky:
lichý týden - pondělí 
12:30 - 14:30
sudý týden - úterý 
12:30 - 14:30

ekonomka školy:
denně 
7:00 - 10:00

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Naše škola je zapojena do projektu Přírodní zahrady. Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a prostřednictvím Nadačního fondu Tesco je naše škola zapojena do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Můžeme se tak těšit na nové vodní prvky do naší zahrady.


Nadační fond TESCO

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Šablony III

Sponzoři a partneři